รับฟังและให้คำปรึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆ
ชำระค่าขอวีซ่า
ไม่ใช่แค่เรื่องสถาบันเรียน แต่ A-YES ให้คำปรึกษาเรื่องที่พัก การหางานการเดินทางและการใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆอย่างละเอียด
ดำเนินการขอวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนและค่า EMS เพื่อส่งเอกสารกลับมาไทย
บรีฟคำถาม คำตอบในการสัมภาษณ์วีซ่า
ดำเนินการด้านเอกสารในการสมัครเรียน
ชำระค่าเรียนเมื่อวีซ่าผ่านแล้ว

เรียนต่อไหนดี!


เว็บไซต์สถาบันต่างๆ