EC

EC English Language Schools ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 1969 มีวิทยาเขตอยู่ 20 แห่ง ทั่วโลก โดยตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรถึง 6 แห่ง คือ London, Cambridge, Brighton, Bristol, Manchester และ Oxford ซึ่งแต่ละแห่งต่างตั้งอยู่ใจกลางของเมือง รายล้อมไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งให้ความบันเทิง ในด้านการเรียนการสอน EC มีมาตรฐานที่สูง ได้รับการรับรองจาก British Council

 

ค่าเงิน $1 = 35 Baht

 

อัตราค่าเรียนโดยประมาณ

 

 

 

ค่าเรียน ($)

ระยะเวลา

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

5,260

10,520

15,780