เรียนไหนดี >> Stafford House

Stafford House

Stafford House ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 1952 ซึ่งสั่งสมประสบการณ์มายาวนานมากกว่า 60 ปี เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เป็นสมาชิกของ Cambridge Education Group ได้รับการรับรองคุณภาพการสอนจาก British Council  มี 4 วิทยาเขต คือ London, Canterbury, Brighton และ Cambridge ซึ่งแต่ละสถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ง่ายต่อการเดินทาง และใกล้แหล่งคมนาคมหรือศูนย์การค้าต่างๆ นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีการจัดขนาดชั้นเรียนที่พอเหมาะทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลเอาใจใส่นักเรียน ทุกคนได้อย่างทั่วถึง และทำให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

 

ค่าเงิน 1GBP = 45 Baht

 

อัตราค่าเรียนโดยประมาณ

 

 

 

ค่าเรียน (GBP)

ระยะเวลา

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

2,880

4,920

7,020