EC

EC English Language Schools ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 1969 มีวิทยาเขตอยู่ 20 แห่ง ทั่วโลก โดยตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรถึง 6 แห่ง คือ London, Cambridge, Brighton, Bristol, Manchester และ Oxford ซึ่งแต่ละแห่งต่างตั้งอยู่ใจกลางของเมือง รายล้อมไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งให้ความบันเทิง ในด้านการเรียนการสอน EC มีมาตรฐานที่สูง ได้รับการรับรองจาก British Council

 

ค่าเงิน 1GBP = 45 Baht

 

อัตราค่าเรียนโดยประมาณ

 

 

 

ค่าเรียน (GBP)

ระยะเวลา

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

2,940

5,880

8,820